KMO portefeuille

Gesubsidieerde dienstverlening

Wat is de KMOP?

De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor u – als ondernemer – financiële steun krijgt, waarbij Authority u ondersteunt om de kwaliteit van uw onderneming op vlak van digitale marketing te verbeteren. Authority is geregistreerd bij het Vlaams Gewest voor Advies onder registratienummer DV.A217325.

Voor welke diensten/digitale marketingprojecten bij Authority geldt de subsidiemaatregel van de KMOP?

 • SEO-optimalisatie: via een organisch zoektraject passen we onze eigen methodologie toe en verlenen we advies om de online visibiliteit van bedrijven en merken te versterken. Dit traject bestaat enerzijds uit een deel analyse, voorstudie en strategieontwikkeling, anderzijds uit een deel begeleiding bij de implementatie. Een organisch zoektraject is op maat opgesteld en is afhankelijk van de strategische doelstellingen van de klant.
 • Consultancy: wanneer de opdracht bestaat uit het begeleiden van bedrijven met als doel het verlenen van advies om realiseren van de strategische doelstellingen kunnen er ook subsidies verleend worden. De opdracht kan o.a. bestaan uit het organiseren brainstorms, het bepalen of ontwikkelen van online strategieën, het uitwerken van marketingplannen, het formuleren van strategische aanbevelingen, het uitwerken van marketingopdrachten waarbij onderzoek en ontwikkeling voor benodigd is, … .

Voor alle betalende marketingcampagnes, waarbij de focus ligt om via een push strategie (inkopen in de markt) de online visibiliteit te versterken, kan er geen aanspraak gemaakt worden op subsidies bij de overheid. Ook voor alles wat te maken heeft met webdesign en het bouwen van nieuwe websites kunnen er geen subsidies verkregen worden. Bij twijfel of uw project al dan niet in aanmerking komt voor deze subsidies, gelieve ons dan te contacteren.

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen?

 • Uw onderneming is een KMO.
 • Uw onderneming heeft een zetel/vestiging in het Vlaams Gewest.
 • Uw onderneming is een privébedrijf.
 • U kan slechts eenmalig genieten van een bepaald digitaal marketingproject waarvoor subsidies kunnen verleend worden. Bij een volgend identiek project, door Authority ondersteunt, heeft u geen recht meer op subsidies. Bij een nieuw gedefinieerd project met een verschillende probleemstelling, waarvoor subsidies kunnen verleend worden, kan u de KMOP opnieuw aanspreken.
 • Het aanvaardbare projectbedrag voor advies dient minimum €500 te bedragen;

Hoeveel subsidies kunnen er verkregen worden?

 • Kleine ondernemingen (<50 FTE of <10 mio omzet of < 10 mio balanstotaal):
  40% van het totale budget met een maximum van €10.000 per kalenderjaar.
 • Middelgrote ondernemingen: (<250 FTE / <50 mio omzet / < 30 mio balanstotaal)
  30% van het totale budget met een maximum van 15.000 euro per kalenderjaar.

 Waar rekening mee te houden wanneer uw digitaal marketingproject in aanmerking komt voor de KMOP?

 • Indien u voor de eerste keer een aanvraag wilt indienen, moet u zich eerst registeren bij Agentschap Innoveren en ondernemen.
  http://www.vlaio.be/artikel/registratie-en-aanmelden
 • Na goedkeuring van het officieel voorstel op een bepaald marketingproject bij Authority heeft u maximum 14 kalenderdagen de tijd om de subsidieaanvraag in orde te brengen.
 • U moet uw eigen bijdrage (60% of 70%) integraal inbrengen in de KMOP bij aanvang van het digitaal marketingproject.
 • Authority stuurt op maandelijkse basis een factuur bij langlopende trajecten (> 30 dagen) of stuurt eenmalig een factuur bij kortlopende trajecten (<30 dagen). Na ontvangst van deze factu(u)r(en) moet u zelf de opdracht geven aan Agentschap Innoveren en Ondernemen om deze factuur te betalen.
 • BTW wordt niet gesubsidieerd.

Hoe subsidies bij Agentschap Innoveren en Ondernemen aan te vragen?

Via deze weg kan u uw aanvraag indien om subsidies te verkrijgen: http://www.vlaio.be/artikel/subsidies-aanvragen-en-ontvangen

Gedetailleerde informatie

Via de weg kan u alle informatie over de KMOP terugvinden: http://www.vlaio.be/artikel/kmo-portefeuille-voor-ondernemers

Contactgegevens Agentschap Ondernemen en Innoveren

Koning Albert II – laan 35 bus 12,

1030 Brussel

1700
02 553 37 88
kmo-portefeuille@vlaanderen.be

Algemene coördinaten 

Authority VOF

Meersbloem Melden 42
B-9700 Oudenaarde (Belgium)
Phone +32 55 33 56 56 – Fax +32 55 33 56 57
Ondernemingsnummer: 0846.644.605
BIC BNAGBEBB – IBAN BE38132539449272

info@authority.biz

Geregistreerd bij het Vlaams Gewest voor Advies
Registratienummer DV.A217325

Authority VOF

U wenst meer informatie over onze diensten en aanpak of u wenst een afspraak te maken om uw project te bespreken? Neem dan contact op met Tom Deraedt, onze commercieel verantwoordelijke, op tom.deraedt@authority.biz of +32 (0) 477.71.40.35

Meersbloem Melden 42 – B-9700 Oudenaarde (Belgium)
Tel +32 55 33 56 56 – Fax +32 55 33 56 57
Ondernemingsnummer: 0846.644.605
BIC BNAGBEBB – IBAN BE38132539449272

info@authority.biz